Ανακοίνωση για όσους ορκίσθηκαν 16.11.2022


Οι φοιτητές που ορκίστηκαν στις 16.11.2022 μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς τους στη σελίδα https://students.duth.gr και να παραλάβουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί.