Ανακοίνωση για φοιτητές Γ΄ Εξαμήνου για το μάθημα Χρηματοοικονομική Ανάλυση


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Γ΄ Εξαμήνου ότι το μάθημα «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης» της 23ης Δεκεμβρίου 2022 μετατίθεται για την 13η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

 Ο Διδάσκων,

Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς