Ανακοίνωση για φοιτητές Δ΄ Εξαμήνου Τραπεζική


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Δ΄ Εξαμήνου ότι το μάθημα «Τραπεζική» της Παρασκευής  17 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 στις 10:00.

 Ο  Διδάσκων,

Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς