Ανακοίνωση για ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ και ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα Μαθηματικά ΙΙ  και Δυναμικά Συστήματα στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2023 δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν στο τέλος του εξαμήνου.
Ο Διδάσκων