Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ « Δημήτριος Τσαμπούλας » 7ος Ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Έτους 2023


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ + ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε.Ε.ΣΥ.Μ Δ. ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ 2023