Ανακοίνωση για φοιτητές που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα κα Βουτσά


Όσοι φοιτητές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα κα Βουτσά και αυτό δεν κατέστη εφικτό παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος έως 29.03.2023.

Μπορούν να το κάνουν στέλνοντας mail από το πανεπιστημιακό τους email στο mail της Γραμματείας secr@econ.duth.gr  αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία τους και το λόγω για τον οποίο θέλουν να επικοινωνήσουν αναλυτικά.