ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2023-2024
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus (Επίκουρη Καθηγήτρια κα. Βικτώρια Πιστικού, e-mail: vpistiko@econ.duth.gr).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 21 Απριλίου 2023.
Αναλυτικές Πληροφορίες: https://econ.duth.gr/erasmus/