ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2023-2024. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 28/4/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus+, Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Πιστικού Βικτωρίας : vpistiko@econ.duth.gr,
Αναλυτικές Πληροφορίες: https://econ.duth.gr/erasmus/