Όνομα/Name: -
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ90 Διεθνείς Σχέσεις και Οικονομική Διπλωματία
ΝΚ86 Ηλεκτρονικό Εμπόριο
ΝΚ42 Μάρκετινγκ 6
ΝΚ52 Οικονομετρία Ι 6
ΝΚ 62 Οικονομετρία ΙΙ
ΝΚ22 Στατιστική Ι 6
ΝΚ32 Στατιστική ΙΙ 6