Όνομα/Name: Βλάδος Χαράλαμπος / Vlados Charalambos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Διεθνή Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα / International Economics and Entrepreneurship
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα: http://charis-vlados.blogspot.com/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ο Δρ. Χάρης Βλάδος (Ph.D.) κατέχει διδακτορικό δίπλωμα σπουδών («Πολύ Τιμητική Διάκριση») για τη διατριβή του στους τύπους/μορφές εξελικτικής ένταξης του ελληνικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος στην παγκοσμιοποίηση, που έλαβε χώρα στο C.E.R.E.M του Πανεπιστημίου Paris X, Nanterre. Έχει θεμελιώσει και αναπτύξει την «προσέγγιση Stra.Tech.Man» στον χώρο μελέτης της επιχειρηματικής δυναμικής. Έχει συγγράψει μέχρι σήμερα 16 βιβλία και έχει περισσότερες από 100 συμμετοχές στην ακαδημαϊκή έρευνα και συμβουλευτική των επιχειρήσεων. Τα αντικείμενα της διδασκαλίας και έρευνάς του είναι τα εξής: Διεθνή Οικονομικά· επιχειρηματικότητα και καινοτομία· ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και οικονομική πολιτική· οικονομική γεωγραφία· γεωοικονομική και γεωπολιτική· περιφερειακή-τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικά οικοσυστήματα· ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων· εταιρική στρατηγική ανάλυση και επιχειρηματικός σχεδιασμός· διαχείριση γνώσης και αλλαγής· εξελικτικά οικονομικά· πολυεθνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα. Ο Χάρης Βλάδος είναι μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος. Email: cvlados@econ.duth.gr

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΕΠ 64Β Γεωοικονομία και Οικονομική Γεωγραφία 6
ΝΕ82 Διεθνές Μάνατζεμεντ 6
ΝΚ33 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ 6
ΝΚ12 Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι 6
ΝΕ59 Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Αλλαγής Και Καινοτομίας 6
ΝΚ 64Β Επιχειρησιακή Στρατηγική 6
ΝΕ75 Ιστορία και Μεθοδολογία Οικονομικής Σκέψης 6
ΝΚ75 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 6