Όνομα/Name: Βλάδος Χαράλαμπος / Vlados Haralampos
Τίτλος/Title: Λέκτορας/Lecturer
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Σπουδές • Διδακτορικό Δίπλωμα 2004 Τίτλος διατριβής: «Η δυναμική του τριγώνου Στρατηγική, Τεχνολογία και Μanagement: Η ένταξη των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Παγκοσμιοποίηση , Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Universite de Paris X, Nanterre, Γαλλία • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 1992 Τίτλος Διατριβής: «Βιομηχανικές Πολιτικές και Στρατηγικές των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στους τομείς Βάσης-Βιομηχανία Υλικών, στην Ευρώπη» , Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Universite de Paris X, Nanterre, Γαλλία • Πτυχίο Οικονομικών 1989 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ33 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ 6
ΝΚ12 Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι 6
ΝΚ 64Β Επιχειρησιακή Στρατηγική 6
ΝΚ75 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών