Όνομα/Name: Βλάδος Χαράλαμπος / Vlados Charalambos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Διεθνή Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα / International Economics and Entrepreneurship
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα: http://charis-vlados.blogspot.com/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ο Δρ. Χάρης Βλάδος (Ph.D.) κατέχει διδακτορικό δίπλωμα σπουδών που του απονεμήθηκε με «Πολύ Τιμητική Διάκριση» για την διατριβή του στους τύπους/μορφές εξελικτικής ένταξης στην παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Κέντρου Ερευνών & Μελετών των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (C.E.R.E.M) του Πανεπιστημίου των Παρισίων «Paris X, Nanterre». Η κύρια ερευνητική εστίαση του είναι στα πεδία της επιχειρησιακής στρατηγικής, ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας, οικονομικής πολιτικής, και παγκοσμιοποίησης, ενώ έχει θεμελιώσει και αναπτύξει την «προσέγγιση Stra.Tech.Man» στον χώρο μελέτης της επιχειρηματικής δυναμικής. Ο Χάρης Βλάδος έχει συνεργαστεί με διάφορα ερευνητικά κέντρα και ως σύμβουλος επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για περίπου είκοσι χρόνια. Σήμερα διδάσκει ως μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο των «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Επιχειρηματικότητας», στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έχοντας διδάξει στο παρελθόν στα Πανεπιστήμια του Αιγαίου και της Πελοποννήσου και σε διάφορους δημοσίους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς. Ο Χάρης Βλάδος έχει συγγράψει μέχρι σήμερα 13 βιβλία και έχει περισσότερες από 100 συνεισφορές στη διεθνή επιστημονική έρευνα. Email: cvlados@econ.duth.gr

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ33 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ 6
ΝΚ12 Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι 6
ΝΚ 64Β Επιχειρησιακή Στρατηγική 6
ΝΚ75 Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 6