Όνομα/Name: Χιόνης Διονύσιος / Chionis Dionisios
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
Τηλέφωνο/Phone: (+30)2531039827
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Σπουδές Διδακτορικό δίπλωμα Τίτλος διατριβής "Short Run and Long Run Foreign Sxchange Rate Modelling" υπό την επίβλεψη του καθηγητή R. MacDonald, University of Strathclyde, (09/1994 - 05/1998). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα M.Sc. σε Διεθνή Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά, Heriot - Watt University, Edinburgh, (09/1989 - 09/1990). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα M.Sc. σε Οικονομικά, Glasgow University, Glasgow, (09/1994 - 09/1995). Πτυχίο Οικονομικών, Οικονομικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (09/1983 - 06/1987).

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ82 Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
ΝΚ72 Ευρωπαϊκή Οικονομία
ΝΚ81 Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες