Όνομα/Name: Χιόνης Διονύσιος / Chionis Dionisios
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις/Foreign Direct Investment and Multinational Firms
Τηλέφωνο/Phone: (+30)2531039827
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Σπουδές Διδακτορικό δίπλωμα Τίτλος διατριβής "Short Run and Long Run Foreign Sxchange Rate Modelling" υπό την επίβλεψη του καθηγητή R. MacDonald, University of Strathclyde, (09/1994 - 05/1998). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα M.Sc. σε Διεθνή Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά, Heriot - Watt University, Edinburgh, (09/1989 - 09/1990). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα M.Sc. σε Οικονομικά, Glasgow University, Glasgow, (09/1994 - 09/1995). Πτυχίο Οικονομικών, Οικονομικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (09/1983 - 06/1987).

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ72 Ευρωπαϊκή Οικονομία 6
ΝΚ81 Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες 6