Όνομα/Name: Δημητρίου Δημήτριος (Πρόεδρος Τμήματος)/ Dimitriou Dimitrios (Head of the Department)
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής/Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Management και Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στις Υποδομές /Management and Applications of Quantitative Methods in Infrastructures
Τηλέφωνο/Phone: 2531039507
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Σπουδές Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών M.Sc. Airport Planning and Management, Canfield University Δίπλωμα Ειδίκευσης – M.Sc., Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ΕΑΠ Διδακτορικό Δίπλωμα, ΔΠΘ, Εκτίμηση ζήτησης σε εποχική διακύμανση

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΕ56 Διαχείριση Κινδύνων 6
ΝΚ63 Θεωρία Αποφάσεων 6
ΝΚ53 Οικονομική και Management των Μεταφορών και Υποδομών 6
ΝΚ88 Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων 6