Όνομα/Name: Δρυμπέτας Ευάγγελος Drimpetas Evaggelos
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Οικονομική Δυναμική και Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων/Economic Dynamics and Comparison of Economic Systems
Τηλέφωνο/Phone: 2531039817
Ιστοσελίδα: https://utopia.duth.gr/edrimpet/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ο Ευάγγελος Δρυμπέτας είναι οικονομολόγος, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος και σήμερα κατέχει τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ενώ πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι. Διαθέτει ευρύ ερευνητικό και συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει πέντε βιβλία και σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε θέματα χρηματοοικονομικής, λειτουργίας των αγορών κεφαλαίου και χρήματος και εταιρικής διακυβέρνησης. Eργάστηκε ως εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετείχε σε ικανό αριθμό επιτροπών και διοικητικών συμβουλίων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα είναι μέλος του συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ76 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων 6
ΝΚ64Α Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων 6