Όνομα/Name: Γαλανός Γεώργιος / Galanos Georgios
Τίτλος/Title: Λέκτορας/Lecturer
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Διεθνής ανταγωνιστικότητας, τουριστική ανταγωνιστικότητα.
Τηλέφωνο/Phone: 2531039567
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Σπουδές Διδακτορικό δίπλωμα Τίτλος διατριβής: " ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ " Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2009. Μεταπτυχιακές Σπουδές (MBA focus in Tourism Management), Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2002. Πτυχίο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, 2000.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ74Β Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ
ΝΚ74Α Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης
ΝΚ87 Περιφερειακή Οικονομική