Όνομα/Name: Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος \ Pragidis Ioannis-Chrysostomos
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής/Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Οικονομική Θεωρία / Economic Theory
Τηλέφωνο/Phone: 2531039827

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ο κ. Πραγγίδης Ιωάννης εντάχθηκε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών το Δεκέμβριο του 2013. Διδάσκει τα μαθήματα Διεθνής Οικονομική I και Ειδικά θέματα Μακροοικονομίας σε προπτυχιακό επίπεδο. Η έρευνα του επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής καθώς και σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Έχει δημοσιεύσει σε αξιόλογα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Financial Stability, Economic Modelling, Finance Research Letters κ.α. Ο κ Πραγγίδης συμμετέχει ενεργά ως επικεφαλής σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ51 Διεθνής Οικονομική Ι 6
ΝΚ82 Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής 6
ΝΚ72 Ευρωπαϊκή Οικονομία 6