Όνομα/Name: Σαραφόπουλος Γεώργιος / Sarafopoulos Georges
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Μαθηματικά για Οικονομολόγους/Mathematics for Economists
Τηλέφωνο/Phone: 2531039819
Ιστοσελίδα: https://utopia.duth.gr/gsarafop/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ο Γιώργος Σαραφόπουλος είναι Καθηγητής Μαθηματικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά (D.E.A.) από το Ινστιτούτο Fourier του Πανεπιστημίου της Grenoble (Γαλλία) και Διδακτορικό στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Claude Bernard της Lyon (Γαλλία). Τα διδακτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων μαθηματικών και θεωρίας παιγνίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Διετέλεσε Καθηγητής στην Ακαδημία της Λυών, συνεργάτης του Πανεπιστημίου Louis Pasteur του Στρασβούργου και μέλος της ερευνητικής ομάδας Ανάλυσης και Γεωμετρίας του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας. Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά θέματα Γεωμετρικής Ανάλυσης, Δυναμικών Συστημάτων και Θεωρίας Παιγνίων. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι επίσης μέλος επιστημονικών επιτροπών, οργανωτής διεθνών συνεδρίων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ84Α Δυναμικά Συστήματα 6
Εφαρμογές της Θεωρίας Παιγνίων στην Νομική, Πολιτική και Οικονομική Επιστήμη (Μεταπτυχιακό)
Θεωρία Παιγνίων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μ.Β.Α.)
ΝΚ13 Μαθηματικά Ι 6
ΝΚ23 Μαθηματικά ΙI 6
Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποδοτικότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρήση στατιστικών μεθόδων (Μεταπτυχιακό)