Όνομα/Name: Μουρμούρης Ιωάννης K. / Mourmouris John C.
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Management και Οικονομική των Μεταφορών /Management and Transport Economics
Τηλέφωνο/Phone: 2531039816
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΕ56 Διαχείριση Κινδύνων 6
ΝΚ83 Επιχειρησιακή Έρευνα 6
ΝΚ63 Θεωρία Αποφάσεων 6