Όνομα/Name: Ντόκας Ιωάννης / Dokas Ioannis
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής/Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Λογιστική / Accounting
Τηλέφωνο/Phone: 2531039557
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ο Ιωάννης Ντόκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο τον Νοέμβριο του 1977 και κατέχει πτυχίο οικονομικών επιστημών από το Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000) και Διδακτορικό στην Χρηματοοικονομική Λογιστική από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (2007). Η διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών Ηράκλειτος. Κατά το παρελθόν έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΑΤΕΙ Πειραιώς, ενώ υπήρξε εισηγητής στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από το 2011 διδάσκει αμισθί στο ΔΠΜΣ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Μαθηματική Προτυποποίηση με εφαρμογή στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και τα Χρηματοοικονομικά» τα μαθήματα Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Από το 2012 διδάσκει ως ΣΕΠ στο ΠΜΣ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Τραπεζική». Επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με το σύστημα των κριτών, όπως τα Journal of the Operational Research Society, Research in International Business and Finance, Applied Economics, Operational Research: An international Journal, International Journal of Financial Research, International Journal of Business Administration, International Journal of Corporate Finance and Accounting, ενώ ο ίδιος συμμετέχει ως κριτής σε περιοδικά αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν κυρίως, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας οικονομικών μονάδων μέσα από την χρήση της δημοσιευθείσας λογιστικής πληροφόρησης με έμφαση στην αποτελεσματικότητα της οικονομικής διαχείρισης αυτών, καθώς και στην ανάπτυξη υποδειγμάτων πρόβλεψης αποτυχίας.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ34 Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική 6
ΝΚ14 Λογιστική Ι 6
ΝΚ24 Λογιστική ΙΙ 6