Όνομα/Name: Ακαδημαϊκός Υπότροφος/Academic Scholar
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝE90 Διεθνείς Σχέσεις και Οικονομική Διπλωματία 6
ΝΚ86 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6
ΝΚ42 Μάρκετινγκ 6