Όνομα/Name: Χαζάκης Κωνσταντίνος / Hazakis Konstantinos
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Οικονομική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία, Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, Θεσμική Οικονομική / Economic Growth and Entrepreneurship in Europe, International and European Political Economy,Institutional Economics, Multinational Enterprises, Methodology of Social Sciences
Τηλέφωνο/Phone: 2531039821

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ο Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών επιστημών του Δ.Π.Θ. Έχει διατελέσει Εντεταλμένος Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο ΠΜΣ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Αγορά χωρίς σύνορα του Ινστιτούτου διεθνών οικονομικών σχέσεων. Έχει συγγράψει αριθμό άρθρων σε ξένα και Ελληνικά Επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συλλογικούς τόμους, ενώ είναι συγγραφέας των βιβλίων "Εγχειρίδιο Ξένων Επενδύσεων στις Βαλκανικές χώρες", ( Θεσ/νίκη, 2000) , "Οδηγός ξένων Επενδύσεων στην Ανατολική Ασία" (Θεσ/νίκη, 2001), “Παγκόσμια Οικονομική Συνεργασία ή Ηγεμονία ? Ο ρόλος της Ομάδας των Οκτώ πιο Ανεπτυγμένων χωρών”, (Παπαζήσης, Αθήνα, 2007) και “European political economy: theory and policy” (Lexington, USA, 2018).Το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον του Δρ. Χαζάκη, εστιάζει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, στην διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, στην ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία, στην Οικονομική Ανάπτυξη και στην Διακρατική Οικονομική Συνεργασία.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ85 Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις 6
NK54A Διεθνής Πολιτική Οικονομία 6