Όνομα/Name: Παπαδημητρίου Θεόφιλος /Papadimitriou Theophilos
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Πληροφορική: Προγραμματισμός και Επεξεργασία Μαθηματικών Υποδειγμάτων// Informatics: Programming and Processing of Mathematical Models
Τηλέφωνο/Phone: 2531039553
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ο Θεόφιλος Παπαδημητρίου έχει πτυχίο από το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ (1996), Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Nice Sophia-Antipolis (1996) και διδακτορικό από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ (2000). Είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ από το 2001, στην βαθμίδα του Καθηγητή από το 2018. Ο κύριος Παπαδημητρίου έχει συγγράψει περισσότερα από 120 επιστημονικά άρθρα σε ξένα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων συνολικά. Έχει υπηρετήσει ως επιστημονικά υπεύθυνος ή μέλος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Έχει προσκληθεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας του στο Πανεπιστήμιο του Michigan, στο Πανεπιστήμιο Temple της Philadelphia, στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του είναι η Μηχανική Μάθηση, τα Σύνθετα Δίκτυα και η Ανάλυση Δεδομένων.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ83 Επιχειρησιακή Έρευνα 6
ΝΚ15 Πληροφορική Ι 6
ΝΚ 25 Πληροφορική ΙΙ 6