Όνομα/Name: Παπαδημητρίου Θεόφιλος
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Πληροφορική: Προγραμματισμός και Επεξεργασία Μαθηματικών Υποδειγμάτων
Τηλέφωνο/Phone: 2531039553
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Σπουδές Διδακτορικό δίπλωμα Τίτλος διατριβής: "Εκτίμηση των παραμέτρων κίνησης μιας εικονοσειράς και εφαρμογή στην κατάτμηση των πεδίων της" Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα D.E.A. A.R.A.V.I.S. (Automatique, Robotique, Algorithmique, Vision, Image, Signal), ESSI, Πανεπιστήμιο της Nice - Sophia Antipolis, Γαλλία, 1996. Πτυχίο, Μαθηματικό Τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1995. Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ83 Επιχειρησιακή Έρευνα 6
ΝΚ15 Πληροφορική Ι 6
ΝΚ 25 Πληροφορική ΙΙ 6