Όνομα/Name: Γκόγκας Περικλής / Gogas Periklis
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/PROFESSOR
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Οικονομική Ανάλυση και Διεθνή Οικονομικά/Economic Analysis and International Economics
Τηλέφωνο/Phone: 2531039555

Βιογραφικό/Faculty Bio

Διδάσκει Μακροοικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Τραπεζική. Είναι διδάκτορας του University of Calgary, έχει μεταπτυχιακό στα οικονομικά από το University of Saskatchewan και πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ήταν πρόσφατα επισκέπτης ερευνητής στο Ross School of Business του University of Michigan. Έχει προσκληθεί για να παρουσιάσει την έρευνά του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το University of Michigan, το Temple University, κλπ. Είναι Associate Editor του Journal of Economic Asymmetries και fellow του Euro Area Business Cycle Network, του Rimini Centre for Economic Analysis, του Society for Economic Measurement και του Institute for Nonlinear Dynamical Inference (INDI). Συμμετέχει ως expert σε διάφορες διεθνείς επιτροπές για την διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση και την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την μοντελοποίηση και πρόβλεψη στα μακροοικονομικά, τα χρηματοοικονομικά και την τραπεζική με την εφαρμογή μεθόδων Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning), Σύνθετων Δικτύων (Complex Networks) και χαοτικής και μη-γραμμικής δυναμικής. Δημοσιεύει την έρευνά του σε επιστημονικά περιοδικά όπως: Journal of Money Credit and Banking, Journal of Banking and Finance, International Journal of Forecasting, International Finance, Journal of Forecasting, Physica A, Computational Economics, Economic Modelling, Open Economies Review, κλπ. Είναι επίσης συγγραφέας μιας σειράς βιβλίων στα οικονομικά. Έχει εργαστεί για εφτά χρόνια ως Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Διαθεσίμων μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας. Προσωπική ιστοσελίδα: https://sites.google.com/view/perrygogas/home

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
MBA International Banking & Finance
MBA International Finance
ΝΚ73 Επιχειρηματικότητα Ι (Entrepreneurship I) 6
ΝΚ84Β Επιχειρηματικότητα ΙΙ (Entrepreneurship II) 6
ΝΚ21 Μακροοικονομική Θεωρία Ι (Macroeconomic Theory I) 6
ΝΚ 31 Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (Macroeconomic Theory II) 6