Όνομα/Name: Πουφινάς Θωμάς / Poufinas Thomas
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής/Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Χρηματοοικονομική/ Finance
Τηλέφωνο/Phone: 2531039568
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ο Θωμάς Πουφινάς είναι Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά από το Ohio State University και πτυχίου στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συνεργαστεί ως Επισκέπτης Καθηγητής με το Πανεπιστήμιο Ohio State University και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει διδάξει αρκετά μαθήματα σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα και έχει δώσει διαλέξεις και σεμινάρια για Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις. Έχει εργασιακή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα και τον ασφαλιστικό κλάδο πριν από την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία, έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό υπόβαθρο στις επενδύσεις, την ανάπτυξη επιχειρήσεων, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη προϊόντων, την τιμολόγηση και την προώθησή τους, τη διαχείριση κινδύνων, την φερεγγυότητα και τη συμμόρφωση των εταιρειών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη χρηματοοικονομική, στις επενδύσεις, στη διαχείριση κινδύνων, στην αναλογιστική επιστήμη και στις εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης, της οικονομίας των μεταφορών κ.λπ. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει και παρουσιάσει άρθρα του σε διεθνή συνέδρια.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΝΚ76 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων 6
ΝΚ64Α Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων 6
ΝΚ89 Τραπεζική και Χρηματοοικονομική 6
ΝΚ35 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6