Ανακοίνωση για λειτουργία Γραμματείας


Η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών επιστημών  θα παραμείνει κλειστή από  3 Αυγούστου  2022 έως και 19 Αυγούστου 2022, με βάση την με αριθμ.22/68/12.05.2022 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/51087/2086/24.05.2022) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

Κατάργηση & αντικατάσταση υπηρεσιών Classweb και Unistudent


Τη Δευτέρα 29/8/2022 οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης διδασκόντων https://classweb.duth.gr και φοιτητών https://unistudent.duth.gr πρόκειται να καταργηθούν. Οι λειτουργίες των παραπάνω υπηρεσιών θα αντικατασταθούν πλήρως από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της πλατφόρμας UniverSIS: https://teachers.duth.gr και https://students.duth.gr

 

7/7/2022 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2022-2023


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αφορούν στα προγράμματα σπουδών τους, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, Αρχαία Μεσσήνη 2023


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 80/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Μεσσήνης, προτίθεται να διοργανώσει από 25 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2023, το «10ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2023» στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης και στο Εκκλησιαστήριο.

Το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην παρουσίαση έργων αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος (τραγωδίας ή κωμωδίας), δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και σκοπός του είναι η ουσιαστική – βιωματική επαφή των νέων με το αρχαίο δράμα και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Απευθύνεται σε θεατρικές ομάδες των Πανεπιστημιακών σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των νεανικών ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων πανεπιστημίων, κολλεγίων, θεατρικών σχολείων, ινστιτούτων και συλλόγων της Ελλάδας και άλλων κρατών. Κάθε θεατρική ομάδα θα απαρτίζεται αποκλειστικά από σπουδαστές ο αριθμός των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 άτομα (σπουδαστές, συνοδοί – εκπαιδευτικοί) και θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογο αριθμό εκπαιδευτικών, όπως αυτός ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως εξής: α) Κατά τη διάρκεια της Α΄ φάσης θα γίνει η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις θεατρικές ομάδες των σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ (καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022).

β) Στην Β΄ φάση θα υποβληθεί η οριστική αίτηση συμμετοχής στο Φεστιβάλ από τα σχολεία που θα έχουν επιλεγεί και ειδοποιηθεί σχετικά από τους διοργανωτές (καταληκτική ημερομηνία υποβολής οριστικής αίτησης: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023).

Πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ, τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής σε αυτό, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στους διοργανωτές από τα ενδιαφερόμενα σχολεία, βρίσκονται αναρτημένα στους ιστότοπους: http://ancientmessenefestival.blogspot.gr/ & http://ancientmessenefestival.messini.gr/ (φάκελος: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ). Διευκρινίσεις παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης στα τηλέφωνα: 27223 60116 (κα Χριστίνα Αθανασοπούλου) και 27223 60110.

Οι θεατρικές ομάδες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν για την συμμετοχή τους από 23 Ιανουαρίου μέχρι και 27 Ιανουαρίου 2023. Στις θεατρικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα απονεμηθεί «Έπαινος Συμμετοχής».

O Δήμαρχος Μεσσήνης
Γεώργιος Ηλ. Αθανασόπουλος

Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό


Δια του παρόντος ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού καλεί ξένους πολίτες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2022-23, που αφορούν σπουδές σε διάφορα ιδρύματα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Ιουλίου 2022.

Οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις των υποτροφιών, ο κατάλογος των ιδρυμάτων και των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, οι αιτήσεις καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785