Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση


Στα πλαίσια της επαναλειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση“,

  • Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού,
  • Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

και η

  • Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα:

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στους ΟΤΑ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00

Σύνδεσμος συμμετοχής:

https://meet.lync.com/duth/ilazakis/VBRIWAJM

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στους ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΚΕ 82308, Α.Π. 15146/2020) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  “ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 – 2021  ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

  1. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν αποκλειστικά εξ΄ αποστάσεως και θα ξεκινήσουν στις 22 Ιουνίου 2020.
  2. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος εντός της εβδομάδας.
  3. Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος θα καθοριστεί από τον διδάσκοντα.
  4. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο eclass κάθε μαθήματος με το email που τους έχει δοθεί από το Τμήμα έως και τις 16 Ιουνίου.

Πρόσθετα μέτρα προστασίας για την πρόληψη διάδοσης του Covid-19


Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας παραθέτουμε τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας για την πρόληψη διάδοσης του Covid-19.

http://duth.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-covid-19 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Aκολουθεί σύνδεσμος σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημέρες, σύμφωνα με  την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.03.2020 (αριθ.783/10.03.2020 ΦΕΚ, τ. β΄).

http://duth.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b8%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83