Κατάργηση & αντικατάσταση υπηρεσιών Classweb και Unistudent


Τη Δευτέρα 29/8/2022 οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης διδασκόντων https://classweb.duth.gr και φοιτητών https://unistudent.duth.gr πρόκειται να καταργηθούν. Οι λειτουργίες των παραπάνω υπηρεσιών θα αντικατασταθούν πλήρως από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της πλατφόρμας UniverSIS: https://teachers.duth.gr και https://students.duth.gr

 

7/7/2022 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2022-2023


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αφορούν στα προγράμματα σπουδών τους, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την δημοσίευση της Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία, κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/06-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2887/Β΄/07-06-2022). Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2022-2023 ξεκινά στις 09/06/2022 και λήγει την 01/07/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00, και μπορεί να αναζητηθεί στους ιστοτόπους του I.K.Y. (www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr).

Παρακαλούμε να προβείτε στη διάχυση της σχετικής πληροφορίας στους πτυχιούχους/τελειοφοίτους του Τμήματός σας καθώς και στα μέλη Δ.Ε.Π.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726328, 210- 3726330 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: exoterikou@iky.gr


Συνημμένο: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (PDF: 376Kb).

Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Χρηματοοικονομική – Λογιστική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογία


Τα ΜΠΣ Χρηματοοικονομική – Λογιστική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογία σας προσκαλούν στην παρουσίαση των προγραμμάτων τους για το 2022 – 2023 την Πέμπτη 07/04/2022 στις 14:00 στο Αμφιθέατρο Γ. Χατζηκωνσταντίνου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έπειτα από παραίτηση μελών


Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έπειτα από παραίτηση μελών  παρακαλώ κάντε κλικ εδώ