Εξεταστική Ιουνίου 2021: Πρόγραμμα & Προθεσμία Δήλωσης Αποδοχής


Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις εαρινού εξαμήνου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.

Η προθεσμία δήλωσης αποδοχής της συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις είναι από 24/05/2021 έως 30/05/2021.

Σχετική ενημέρωση για τις εξετάσεις Ιουνίου 2021 καθώς και οδηγίες συμμετοχής στον σύνδεσμο:

Ανακοίνωση για την εξεταστική Ιουνίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (duth.gr)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020-2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ


Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφιότητας_ΨΡΓ146ΨΖΥ1-51Β

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ


Προκήρυξη Εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου _ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ΨΤΩΝ46ΨΖΥ1-ΙΒΗ

Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του τμήματος οικονομικών επιστημών του ΔΠΘ. Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής πιστοποίησης που επικυρώθηκε από την εθνική αρχή ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ως απόρροια της διάκρισης αυτής η πιστοποίηση ισχύει για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών, (08-12-2020 έως 07-12-2024) . Σημαντική ήταν η συμβολή των φοιτητών, των αποφοίτων και των κοινωνικών εταίρων του τμήματος στην διαδικασία πιστοποίησης. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέδραμαν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κωνσταντίνος Χαζάκης

Πρόεδρος τμήματος οικονομικών επιστημών ΔΠΘ

ΕΘΑΑΕ Final Accreditation Report UGP Economics DUTH

Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


ο υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε με την απόφαση 160442/Ζ1/24-11-2020 (ΦΕΚ 5200/Β/24-11-2020, PDF: 103Kb) τον τρόπο που θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Άρθρο πρώτο
Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των ΑΕΙ δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13-12-2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185).

Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά καθορίζονται από την Πολιτεία. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής υποδοχής του ΑΕΙ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης.

Άρθρο δεύτερο
Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13-12-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185).

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση


Στα πλαίσια της επαναλειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση“,

  • Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού,
  • Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

και η

  • Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα:

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στους ΟΤΑ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00

Σύνδεσμος συμμετοχής:

https://meet.lync.com/duth/ilazakis/VBRIWAJM

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στους ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΚΕ 82308, Α.Π. 15146/2020) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  “ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 – 2021  ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00.