Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


ο υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε με την απόφαση 160442/Ζ1/24-11-2020 (ΦΕΚ 5200/Β/24-11-2020, PDF: 103Kb) τον τρόπο που θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Άρθρο πρώτο
Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των ΑΕΙ δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13-12-2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185).

Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά καθορίζονται από την Πολιτεία. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής υποδοχής του ΑΕΙ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης.

Άρθρο δεύτερο
Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13-12-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185).

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή εκδήλωση


Στα πλαίσια της επαναλειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση“,

  • Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού,
  • Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

και η

  • Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)

σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα:

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στους ΟΤΑ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00

Σύνδεσμος συμμετοχής:

https://meet.lync.com/duth/ilazakis/VBRIWAJM

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Προγραμματισμός στους ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΚΕ 82308, Α.Π. 15146/2020) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  “ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 – 2021  ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

  1. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν αποκλειστικά εξ΄ αποστάσεως και θα ξεκινήσουν στις 22 Ιουνίου 2020.
  2. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος εντός της εβδομάδας.
  3. Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος θα καθοριστεί από τον διδάσκοντα.
  4. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στο eclass κάθε μαθήματος με το email που τους έχει δοθεί από το Τμήμα έως και τις 16 Ιουνίου.

Πρόσθετα μέτρα προστασίας για την πρόληψη διάδοσης του Covid-19


Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας παραθέτουμε τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας για την πρόληψη διάδοσης του Covid-19.

http://duth.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-covid-19 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Aκολουθεί σύνδεσμος σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημέρες, σύμφωνα με  την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.03.2020 (αριθ.783/10.03.2020 ΦΕΚ, τ. β΄).

http://duth.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b8%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83