• ΝΚ44
  ECTS: 6

  Κλαδική Οικονομική

  – Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης – Η εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης – Η αποτελεσματική επικοινωνία στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον – Η ανάπτυξη της στρατηγικής και της [...]

 • ΝΚ41
  ECTS: 6

  Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

  – Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης – Η εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης – Η αποτελεσματική επικοινωνία στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον – Η ανάπτυξη της στρατηγικής και της [...]

 • ΝΚ 45
  ECTS: 6

  Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι

  Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του δικαίου με κύριο προσανατολισμό το δίκαιο των επιχειρήσεων Ικανότητα επεξήγησης των βασικών εννοιών που διαμορφώνουν το δίκαιο [...]

 • ΝΚ42
  ECTS: 6

  Μάρκετινγκ

  Η περιπλοκότητα των προβλημάτων μάρκετινγκ που καλείται να επιλύσει ο σύγχρονος μάνατζερ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το ίδιο και η ανάγκη για λύσεις αποτελεσματικές και μετρήσιμες. Το ψηφιακό [...]