• ΝΕ59
    ECTS: 6

    Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Αλλαγής και Καινοτομίας

    Περιγραφή μαθήματος Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται φαινόμενα που αφορούν την καινοτομία και τη διαχείριση αλλαγής σε μάκρο, μέσο και μίκρο επίπεδο. Η οπτική που αφομοιώνει η συγκεκριμένη εξέταση αποσκοπεί στην [...]