• ΝΕ 78
  ECTS: 6

  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

  Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή σε θέματα αποτίμησης, παρακολούθησης και εφαρμογής διαδικασιών για την αποδοτική, αποτελεσματική και ποιοτική διοικητική στο χώρο των επιχειρήσεων, οργανισμών και επιχειρησιακών μονάδων. Με συστηματική ανάπτυξη [...]

 • ΝΚ76
  ECTS: 6

  Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων

  Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν και να εξηγήσουν την επιχειρηματική διαδικασία των εξαγορών και συγχωνεύσεων, τι οδηγεί τη στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων, [...]

 • NK72
  ECTS: 6

  Ευρωπαϊκή Οικονομία

  Το μάθημα της ευρωπαϊκής Οικονομίας εισάγει τους φοιτητές στην ανάλυση της άσκησης της οικονομικής πολιτικής στα πλαίσια μιας νομισματικής ένωσης. Στο μάθημα αναλύονται μαθηματικά υποδείγματα λειτουργίας μιας νομισματικής ένωσης. Οι [...]

 • ΝΚ71
  ECTS: 6

  Νομισματική Πολιτική

  Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα είναι: 1. Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές μέσα από την λειτουργία του χρηματοπιστωτικού [...]

 • ΝΚ74Β
  ECTS: 6

  Συμπεριφορά Καταναλωτή – Έρευνα Αγοράς

  Το μάθημα της Συμπεριφοράς Καταναλωτή και της Έρευνας Αγοράς ασχολείται με την ανάλυση και την τεκμηρίωση των αιτιών της αγοράς ή της μη αγοράς ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας από [...]

 • ΝΚ76
  ECTS: 6

  Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων

  Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν και να εξηγήσουν την επιχειρηματική διαδικασία των εξαγορών και συγχωνεύσεων, τι οδηγεί τη στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων, [...]

 • ΝΚ74Β
  ECTS: 6

  Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ

  Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης και της διεθνούς οικονομίας. Η ανάπτυξη της στρατηγικής και της κριτικής σκέψης και η ικανότητα ανάδειξης και μελέτης ενός οικονομικού ζητήματος. Ικανότητα [...]

 • ΝΚ74Α
  ECTS: 6

  Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης

  Η επιχειρηματικότητα είναι κινητήριος δύναμη για μια οικονομία. Ο πλούτος και η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας είναι αποτέλεσμα μικρών επιχειρήσεων, δημιούργημα επιχειρηματικά σκεπτόμενων ιδιωτών, πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν δημιουργώντας [...]

 • ΝΚ75
  ECTS: 6

  Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

  Περιγραφή μαθήματος Το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύει να δώσει στον σπουδαστή της Οικονομικής επιστήμης μια ολοκληρωμένη και διαχρονική αποτύπωση της εξέλιξης της οικονομικής σκέψης και θεωρίας. Μέσα από την διαπραγμάτευση των [...]

 • ΝΕ75
  ECTS: 6

  Ιστορία και Μεθοδολογία Οικονομικής Σκέψης

  Περιγραφή και στόχος μαθήματος Το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύει να δώσει στον σπουδαστή της Οικονομικής επιστήμης μια ολοκληρωμένη και διαχρονική αποτύπωση της εξέλιξης της οικονομικής σκέψης και μεθοδολογίας. Μέσα από τη [...]