Δημόσια Οικονομική


Το μάθημα αυτό εισάγει τον φοιτητή στα βασικά ζητήματα και προβληματική της Δημόσιας Οικονομικής που αφορούν στο ρόλο του δημόσιου τομέα σε μια οικονομία της αγοράς. Ειδικότερα μελετώνται εισαγωγικές έννοιες και αναλύονται τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση του ρόλου και της σημασίας της διάρθρωσης των δημοσίων δαπανών και φορολογικών βαρών ως προς την αποτελεσματικότητα και τη δίκαιη κατανομή τους, καθώς και ο παρεμβατικός-ρυθμιστικός ρόλος του κράτους όταν αποτυγχάνει η οικονομία της αγοράς.