Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι


Το σύνολο του διδακτικού υλικού βρίσκεται στο e-class του μαθήματος, στον σύνδεσμο https://eclass.duth.gr/courses/KOM06226/.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αφορά την μελέτη και την κατανόηση της διαχείρισης των κοινωνικοοικονομικών οργανισμών (Management) και το πως αυτή εφαρμόζεται, ειδικότερα, στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η εισαγωγική επιστημονική κατάρτιση του φοιτητή στο ευρύ φάσμα εννοιών και λειτουργιών του σύγχρονου μάνατζμεντ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ειδικότερα, σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι το να αναπτύξει την συνολική διαχειριστική αντίληψη του φοιτητή καθώς θα τον βοηθήσει στο:

 • Να εξοικειωθεί με την ιστορική εξέλιξη της θεωρίας και της πρακτικής της διοικητικής επιστήμης.
 • Να αντιληφθεί την σημασία του αποτελεσματικού σχεδιασμού και προγραμματισμού.
 • Να αφομοιώσει σύγχρονες μεθόδους περιγραφής των θέσεων εργασίας και οργάνωσης της συνολικής οργανωσιακής δράσης.
 • Να εμβαθύνει στις διαδικασίες της αποτελεσματικής στελέχωσης, διεύθυνσης, ηγεσίας και υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.
 • Να γνωρίσει και να συμμετέχει στην δόμηση αποτελεσματικών και οικονομικά βέλτιστων μεθόδων διαχειριστικού ελέγχου, συντονισμού και επικοινωνίας.
 • Να κατανοήσει ολοκληρωμένα τον συνολικό κύκλο της συστηματικής επιχειρηματικής προσαρμογής, μέσα στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης.

Γενικές ικανότητες

 • Κατανόηση του θεμελιώδους οικονομικού προβλήματος το οποίο σε συνθήκες στενότητας πόρων και πληθώρας αναγκών επιβάλει την αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων διαχείρισης.
 • Αντίληψη της ανάγκης της όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων στους κοινωνικοοικονομικούς οργανισμούς.
 • Ενδυνάμωση των ικανοτήτων για αυτόνομη και ομαδική εργασία.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην οικονομία και στο μάνατζμεντ
 2. Τι είναι και τι κάνει η επιχείρηση
 3. Η εξέλιξη της επιστήμης του μάνατζμεντ
 4. Τα νεότερα ρεύματα της επιστήμης του μάνατζμεντ
 5. Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 6. Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και η σύνθεση Stra.Tech.Man
 7. Λήψη αποφάσεων
 8. Ο προσδιορισμός των στόχων και ο προγραμματισμός
 9. Η διαχείριση των προϋπολογισμών
 10. Οργάνωση, στελέχωση και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
 11. Έλεγχος, επικοινωνία, συντονισμός και επιχειρησιακή γνώση
 12. Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
 13. Επανάληψη και ανακεφαλαίωση

Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία:

 • Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11560
  Έκδοση: 1η έκδ./2006
  Συγγραφείς: Βλάδος Χάρης
  ISBN: 978-960-218-467-7
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Διοίκηση επιχειρήσεων
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68379703
  Έκδοση: 2η έκδ./2017
  Συγγραφείς: Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary
  ISBN: 978-960-586-188-9
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Εισαγωγή στο Management 2η έκδοση
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77107313
  Έκδοση: 2/2018
  Συγγραφείς: Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel
  ISBN: 9789925563098
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Συμπληρωματική βιβλιογραφία: