Επιχειρηματικότητα Ι


Η επιχειρηματικότητα είναι κινητήριος δύναμη για μια οικονομία. Ο πλούτος και η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας είναι αποτέλεσμα μικρών επιχειρήσεων, δημιούργημα επιχειρηματικά σκεπτόμενων ιδιωτών, πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν δημιουργώντας  ακόμα μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να φέρει σε άμεση επαφή τους φοιτητές/τριες κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους με την έννοια της επιχειρηματικότητας, και την αποτελεσματική και παραγωγική αξιοποίησή της στα πλαίσια της δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης. Για να γίνει αυτό θα εστιάσουμε στην αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές/τριες μέχρι τώρα στις σπουδές τους, αλλά και στην διδασκαλία νέων σχετικών εννοιών και δεξιοτήτων.

Έτσι οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται τόσο για να ιδρύσουν, να αποκτήσουν και να διευθύνουν κάποια επιχείρηση, όσο και για να εργασθούν αποτελεσματικά ως στελέχη επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας η οποία θα προηγείται της διάθεσης για δημιουργία νέας επιχείρησης (startup intention). Η οπτική αυτή βασίζεται στην θεώρηση ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να αποτελέσει προϊόν εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνεπώς «γίνεται» δεν «γεννιέται».

Θεματικές Ενότητες

Η θεματολογία του μαθήματος αφορά:

 • Την έννοια και την σημασία της επιχειρηματικότητας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.
 • Τον ορισμό της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία.
 • Τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας:
  • σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας
  • αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου,
  • δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου,
  • ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών,
  • επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και
  • διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
 • Τα ζητήματα εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Τα ζητήματα προώθησης και διαφήμισης του προϊόντος ή υπηρεσίας αλλά και της επιχείρησης
 • Την κατανόηση των σύγχρονων πηγών χρηματοδότησης.
 • Αξιολόγηση επενδύσεων- χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων.
 • Break-Even-Point Analysis
 • SWOT Analysis.
 • SPACE-Matrix Analysis.
 • Στρατηγικές εξόδου από την επιχείρηση.
 • Σύνταξη ολοκληρωμένου Business Plan.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *