Επιχειρησιακή Έρευνα


Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας.
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των επιστημονικών προσεγγίσεων στην επίλυση προβλημάτων, μέσω μαθηματικών προτύπων. Η Επιχειρησιακή Έρευνα ασχολείται με την εφαρμογή της επιστημονικής μεθοδολογίας στην ανάλυση, διαχείριση και διοίκηση πολύπλοκων συστημάτων/προβλημάτων ανθρώπων, μηχανών, υλικών, οικονομικών πόρων και πληροφοριών.