Ιστορία Οικονομικών Θεωριών


Το σύνολο του διδακτικού υλικού βρίσκεται στο e-class του μαθήματος, στον σύνδεσμο https://eclass.duth.gr/courses/KOM06161/.

Περιγραφή μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύει να δώσει στον σπουδαστή της Οικονομικής επιστήμης μια ολοκληρωμένη και διαχρονική αποτύπωση της εξέλιξης της οικονομικής σκέψης και θεωρίας.

Μέσα από την διαπραγμάτευση των διαφορετικών προσεγγίσεων αναζητείται η εξοικείωση του νέου οικονομολόγου με τις διαφορετικές οπτικές-σχολές σκέψης στο εσωτερικό της επιστήμης μας και η ενίσχυση της κριτικής ικανότητας του.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσα από την παρακολούθηση και μελέτη του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

 • Να αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη της θεωρίας των οικονομικών από μία ιστορική οπτική.
 • Να κατανοούν τους τρόπους ανάδυσης των νέων «Παραδειγμάτων» και ετερόδοξων ρευμάτων στην οικονομική επιστήμη.
 • Να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ διαφορετικών σχολών της οικονομικής σκέψης.
 • Να συνειδητοποιούν την συνεξέλιξη μεταξύ της οικονομικής πραγματικότητας και των τρόπων θεωρητικής σύλληψης της και εφαρμογής κοινωνικοοικονομικής πολιτικής.
 • Να συσχετίζουν την ανάπτυξη της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης με το περίγραμμα της εξελισσόμενης παγκόσμιας οικονομίας και, ειδικότερα, με αυτό της τρέχουσας φάσης κρίσης και αναδιάρθρωσης της παγκοσμιοποίησης.

Γενικές ικανότητες

 • Πληρέστερη κατανόηση των κεντρικών οικονομικών εννοιών.
 • Εξελικτική προσέγγιση των διαφορετικών τρόπων θέασης της οικονομικής πραγματικότητας.
 • Κριτική ικανότητα.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Η οικονομική επιστήμη και η ιστορία εξέλιξης των οικονομικών θεωριών
 2. Η οικονομική ιστορία και η ανάπτυξη της οικονομικής σκέψης
 3. Η δυναμική της πρώτης ανάπτυξης του καπιταλισμού
 4. Η κλασσική πολιτική οικονομία
 5. Η κριτική της κλασσικής καπιταλιστικής ανάπτυξης και η θεμελίωση της μαρξιστικής σκέψης
 6. Οι παραδοσιακές νεοκλασικές προσεγγίσεις
 7. Η κριτική της νεοκλασικής «αισιοδοξίας»: Οι αντιρρήσεις της γερμανικής ιστορικής σχολής, οι ενστάσεις του πρώτου αμερικανικού Ινστιτουσιοναλισμού και η επανάσταση του Keynes
 8. Οι μετα-κεϋνσιανές προσεγγίσεις της οικονομικής μεγέθυνσης και η νεοκλασική σύνθεση: Θεωρητικά αδιέξοδα και αναγκαίες υπερβάσεις
 9. Η «υπο-εκτιμημένη» Σουμπετεριανή ετεροδοξία
 10. Το μαοϊκό μοντέλο, η σχολή της εξάρτησης και οι νέο-μαρξιστικές προσεγγίσεις: Εννοιολογικές συγκλίσεις και αποκλίσεις
 11. Το βαθμιαίο πέρασμα στην παγκοσμιοποίηση
 12. Τα νεότερα ρεύματα σκέψης στην οικονομική επιστήμη
 13. Επανάληψη και ανακεφαλαίωση

Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία:

 • Ιστορία της οικονομικής αναλύσεως
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41964131
  Έκδοση: 2η έκδ./2015
  Συγγραφείς: Θεοχάρης Ρηγίνος Δ.
  ISBN: 978-960-02-3038-3
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ
 • Το οικονομικό σύστημα και η εξέλιξή του
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11812
  Έκδοση: 1η έκδ./2009
  Συγγραφείς: Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος Θ.
  ISBN: 978-960-218-652-7
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

Συμπληρωματική βιβλιογραφία: