Οικονομετρία ΙΙ


Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το βασικό μάθημα κορμού της Οικονομετρίας ΙΙ αποτελεί για το φοιτητή ένα βασικό εργαλείο ανάλυσης και ενδελεχούς αναζήτησης των εμπειρικών σχέσεων σε μια οικονομία.
Οι διαλέξεις αφορούν τα ζητήματα εκείνα της οικονομετρίας σχετικά με τη σύνδεση της οικονομικής θεωρίας και των εμπειρικών ελέγχων. Επιπλέον δίνεται βαρύτητα στον τρόπο εξειδίκευσης των υποδειγμάτων ανάλυσης και έπειτα στη διαδικασία επίλυσης αυτών των υποδειγμάτων. Με το μάθημα της οικονομετρίας ΙΙ ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με έννοιες όπως είναι οι χρονοσειρές, η πολυμεταβλητή ανάλυση, η εμπειρική μέτρηση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής και νομισματικής πολικής.