Στατιστική Ι


Σκοπός του μαθήματος
– Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση της Στατιστικής επιστήμης, προσφέροντας στους πρωτοετείς φοιτητές-τριες βασικές έννοιες, ορισμούς και μεθόδους ανάλυσης.
– Να εξηγήσει τους μηχανισμούς και την λειτουργία βασικών αρχών (όπως η αβεβαιότητα) στην διαδικασία διεξαγωγής αποφάσεων (συμπερασμάτων) από παρατηρήσεις (δείγμα)
– Να εξοπλίσει τους διδασκόμενους με γνώσεις και εργαλεία για την εμβάθυνση σε αντικείμενα σχετικά με διάφορες μεθόδους περεταίρω στατιστικής επεξεργασίας.
Γενικές ικανότητες
– Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, δραστηριοτήτων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
– Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
– Λήψη αποφάσεων
– Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
  • Στοιχεία θεωρίας Συνδυαστικής
  • Βασικές έννοιες Πιθανοτήτων
  • Κατανομές πιθανότητας τυχαίων μεταβλητών – Παράμετροι κατανομής τυχαίων μεταβλητών
  • Ειδικές διακριτές κατανομές
  • Ειδικές συνεχείς κατανομές
  • Κατανομές πιθανότητας πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών
  • Ροπές κατανομών πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών
  • Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών
  • Περιγραφική Στατιστική

Προτενόμενη Βιβλιογραφία

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ GERALD KELLER ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 2010
2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Α΄  ΜΕΘΟΔΟΙ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Α.Ε.Ε.Ε. 2012
3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Douglas Downing, Jeffrey Clark ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 2010
4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2002