Όνομα/Name: Βλάδος Χαράλαμπος / Vlados Charalambos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Διεθνή Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα / International Economics and Entrepreneurship
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα: http://charis-vlados.blogspot.com/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Dr. Charis Vlados holds a Ph.D. degree (Mention très honorable) for his thesis on the types/forms of evolutionary integration of the Greek enterprises into globalization that took place within the Research and Studies Center on Multinational Enterprises (C.E.R.E.M) of the Paris X. He has established and developed the “Stra.Tech.Man approach” in the field of business dynamics. He has worked with various research institutes and as a business consultant, both in Greece and abroad, for approximately twenty years. He is now an Assistant Professor (academic tenure) with the Department of Economics of Democritus University of Thrace, while has also taught at the Universities of the Aegean and Peloponnese. He has authored 13 books and has more than 100 scientific contributions in academic research and business consulting. Email: cvlados@econ.duth.gr

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
ΝΚ64Β Business Strategy 6
ΝΕ75 History of Economic Theories 6
NK12 Management I 6
ΝΚ33 Management II 6