Όνομα/Name: Βλάδος Χαράλαμπος / Vlados Charalambos
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Διεθνή Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα / International Economics and Entrepreneurship
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα: http://charis-vlados.blogspot.com/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Dr. Charis Vlados obtained his Ph.D. (Mention très honorable) for his thesis on the evolutionary integration of the Greek economic system into globalization, which took place in C.E.R.E.M of Paris X- Nanterre. He has established and developed the "Stra.Tech.Man approach" in the field of business dynamics. He has authored 16 books and has more than 100 participations in academic research and business consulting. The subjects of his teaching and research are the following: International economics; entrepreneurship and innovation; development, competitiveness, and economic policy; economic geography; geoeconomics and geopolitics; regional-local development and business ecosystems; start-up business development; corporate strategic analysis and business planning; knowledge and change management; evolutionary economics; multinational enterprises in the Balkans and Greece. Charis Vlados is a member of the Department's Internal Evaluation Team (ΟΜΕΑ). Email: cvlados@econ.duth.gr

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
ΝΚ64Β Business Strategy 6
ΝΕ75 History of Economic Theories 6
NK12 Management I 6
ΝΚ33 Management II 6