Όνομα/Name: Χιόνης Διονύσιος / Chionis Dionisios
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις/Foreign Direct Investment and Multinational Firms
Τηλέφωνο/Phone: (+30)2531039827
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
NK72 European Economy 6
NK81 Foreign Direct Investments and Multinational Companies 6