Όνομα/Name: Δημητρίου Δημήτριος (Πρόεδρος Τμήματος)/ Dimitriou Dimitrios (Head of the Department)
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής/Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Management και Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στις Υποδομές /Management and Applications of Quantitative Methods in Infrastructures
Τηλέφωνο/Phone: 2531039507
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Education Democritus University of Thrace, Civil Engineer M.Sc. Airport Planning and Management, Canfield University M.Sc. Environmental Assessment, HOU Doctorate, DUTH, Demand Forecasting on seasonal environment

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
ΝΕ88 Decision Support Systems 6
ΝΕ56 Risk Management 6