Όνομα/Name: Δρυμπέτας Ευάγγελος Drimpetas Evaggelos
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Οικονομική Δυναμική και Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων/Economic Dynamics and Comparison of Economic Systems
Τηλέφωνο/Phone: 2531039817
Ιστοσελίδα: https://utopia.duth.gr/edrimpet/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Evaggelos Drimpetas is an economist and a faculty member (Professor) at the Department of Economics in the Democritus University of Thrace. In the past, he served as head of the Economic Department and today he holds the position of dean of the School of Social, Political and Economic Sciences. He graduated from the Economics Department of Aristotle University of Thessaloniki and continued his postgraduate and doctoral studies in University of Sorbonne, Paris. He has published five books and he is the author of an important number of articles in refereed journals in the areas of finance, capital markets and corporate governance. Pr. Drimpetas worked as an expert of the European Commission and during his service he participated as a member in several committees. He was also a member of various committees and administration boards in both public and private sector. Today, he is a member of the council of Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education (CY.Q.A.A.)

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
NK64A Comparative Economic Systems 6
NE76 Mergers and Acquisitions 6