Όνομα/Name: Σπυρομήτρος Ελευθέριος / Spyromitros Eleftherios
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής/Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Μακροοικονομική-Νομισματική Θεωρία και Πολιτική / Macroeconomics-Monetary Theory and Policy
Τηλέφωνο/Phone: 2531039558
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Eleftherios Spyromitros holds a PhD in Economics from the University of Strasbourg. He currently serves as an Associate Professor in Democritus University of Thrace, Department of Economics. His work has been published in refereed journals such as Economic Letters, Macroeconomic Dynamics, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Μanchester School, Scottish Journal of Political Economy, Economic Modelling, Research in International Business and Finance, Finance Research Letters, Journal of Economic Studies, Bulletin of Economic Research and Μanagerial Finance in the areas of monetary and financial economics.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
ΝΚ61 International Economics II 6
ΝΚ71 Monetary Policy 6