Όνομα/Name: Γερονικολάου Γεώργιος / Geronikolaou Georgios
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής/Assοciate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Κλαδική Οικονομική /Industrial Economics
Τηλέφωνο/Phone: 2531039569
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Dr. Geronikolaou holds a degree in Economics from Aristotle University of Thessaloniki (AUTh), a MSc from the University of Tilburg, the Netherlands and a Ph.D. from Aristotle University of Thessaloniki. His research interests focus on the financing of innovation and lottery pricing. He has published in internationally recognized journals such as Economics Letters, Economic Modeling, Applied Economics, Managerial and Decision Economics, Journal of Industry Competition and Trade and others.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
ΝΚ44 Industrial Economics 6
ΝΚ11 Microeconomics I 6
ΝΚ41 Microeconomics II 6