Όνομα/Name: Σαραφόπουλος Γεώργιος / Sarafopoulos Georges
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Μαθηματικά για Οικονομολόγους/Mathematics for Economists
Τηλέφωνο/Phone: 2531039819
Ιστοσελίδα: https://utopia.duth.gr/gsarafop/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Georges Sarafopoulos is Professor of Mathematics at the Department of Economics - Democritus University of Thrace. He is a graduate of the Mathematical Department of Aristotle University (Greece) with a Master's Degree (DEA) in Mathematics from the Fourier Institute - University of Grenoble (France) and a PhD of Mathematics from Claude Bernard University- Lyon I, (France). His teaching interests include the teaching of mathematics and game theory at undergraduate and postgraduate levels. His research activity concerns issues of Geometric Analysis, Dynamical Systems and Game Theory.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
NK84A Mathematical Economics 6
NK13 Mathematics I 6
NK23 Mathematics II 6