Όνομα/Name: Χαζάκης Κωνσταντίνος / Hazakis Konstantinos
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Οικονομική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία, Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, Θεσμική Οικονομική / Economic Growth and Entrepreneurship in Europe, International and European Political Economy,Institutional Economics, Multinational Enterprises, Methodology of Social Sciences
Τηλέφωνο/Phone: 2531039821

Βιογραφικό/Faculty Bio

Dr Konstantinos J. Hazakis is Professor at the Department of Economics in Democritus University of Thrace and a research fellow at the Institute of International Economic Relations in Athens. He holds a B.Sc. from Panteion University of Athens, a M.Sc. from London School of Economics and a Ph.D. from Panteion University of Athens. He has published four books and he is the author of several articles of economic policy in academic Journals. His research interests include European political economy, economic development, institutional economics, international economic policy coordination and G-7 economic summits.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
NE85 International Business Relations 6
ΝΚ54Α International Political Economy 6