Όνομα/Name: Παπαδημητρίου Θεόφιλος (Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος)/ Papadimitriou Theophilos (Associate Head of the Department)
Τίτλος/Title: Καθηγητής/Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Πληροφορική: Προγραμματισμός και Επεξεργασία Μαθηματικών Υποδειγμάτων
Τηλέφωνο/Phone: 2531039553
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Theophilos Papadimitriou received the Diploma degree in Mathematics from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, and the Master degree (D.E.A.A.R.A.V.I.S - Automatique, Robotique, Algorithmique, Vision, Image, Signale) from the University of Nice-Sophia Antipolis, France, both in 1996 and the Ph.D. degree from the Polytechnic School of the Aristotle University of Thessaloniki in 2000 (Thesis title: “Motion Parameters Estimation on an Image Sequence and Application on Frame Segmentation"). In 2001, he joined the Department of Economics, Democritus University of Thrace, Komotini, Greece, where, he served as a Lecturer (2002-2008), Assistant Professor (2008-2013), Associate Professor (2013-2018). Currently he holds the position of Professor in the same department. Dr. Papadimitriou co-authored more than 80 journal papers, conference papers and book chapters combined. He served as a reviewer for various publications and as a member to scientific committees for Conferences and Workshops. Theophilos Papadimitriou worked as a member or a project coordinator in various research projects. He gave invited talks at the University of Michigan, Temple University, University of Strasbourg and the European Central Bank. Theophilos Papadimitriou current research interests include complex network, machine learning, and data analysis

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
NK15 Informatics 1 6