Όνομα/Name: Τσίντζος Παναγιώτης / Tsintzos Panagiotis
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής/Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Μακροοικονομική/Macroeconomics
Τηλέφωνο/Phone: 2531039566
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Panagiotis Tsintzos is currently appointed as Assistant Professor in Macroeconomics at the Department of Economics, at Democritus University of Thrace. He received his Ph.D. degree in Macroeconomics from the University of Macedonia, his Master’s degree in Economics from University of Macedonia, and his Diploma in Industrial Mechanical Engineering, from the Department of Mechanical Engineering, University of Thessaly. His research interests include macroeconomics, fiscal policy, monetary policy design, and growth theory. He publishes in international journals such as, Finance Research Letters, Economic Modelling, Economics Bulletin, Applied Economics Letters, Review of Economic Analysis, and serves as a reviewer in several journals. He has experience in public administration and has participated in EU and National funded projects.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
ΝΚ43 Economic Policy 6
ΝΕ77 Public Finance 6