Όνομα/Name: Σταυρίδου Σύλβια / Stavridou Sylvia
Τίτλος/Title: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια/Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο / Commercial and Economic Law
Τηλέφωνο/Phone: (+30)2531039818
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Professional experience : Democritus University of Thrace, Assist. Professor in IP Rights, Media Law, Commercial Law Additional professional activities: Since 1996 Attorney at Law, Licensed member of Lawyers’ Association of Greece. Member of the Boarding Committee of the Union on Protection of Author's Rights - Greek Group of ALAI ("Association Litteraire et Artistique Internationale"), Athens, Greece. Member of the Alumni Association of the Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich, Germany. Member of Hellenic Society of Consumer’s Law, Athens, Greece. Publications: "Contracts Entrusting the Administration of Copyright - A study over the Relations between Authors and Organizations Administering their Rights", Athens 1999. “Controlling Media Concentration – From Public Law to Competition Law”, Athens 2010. Technological Measures (DRMS) managing Copyright – Acontribution to Articles 6 and 7 of the Directive 2001/29/EC, in Information Society and Copyright. Corporate governance rules for Collecting Societies – The New Directive 2014/206, DiMEE 2015, pp. 1. Technological Measures (DRMS), copyright and personal data, XrID 2009, pp. 577.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
NK 45 Business Law I 6
NE 55 Business Law II 6
NE 65 Business Law III 6
NE 67 International European Relations 6