Όνομα/Name: Κουτρούκης Θεόδωρος /Αναπληρωτής πρόεδρος Τμήματος Koutroukis Theodoros/Associate Head of the Department
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής/Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ειδικότητα/Specialties: Εργασιακές Σχέσεις / Labor Relations
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Theodore Koutroukis, (M.A., M.Sc., Ph. D., Post-Doc) is an Assistant Professor in Industrial Relations at the Democritus University of Thrace. His research interests cover Personnel Economics, Employee Relations, Vocational Training, Negotiations, Labour Market and Human Resource Management. He has taught at several Universities. He is an experienced regional and national co-ordinator/expert of EU funded projects and Evaluator of projects funded by the Greek Ministries of Education and Labour. Also he is an experienced Researcher of many studies and research projects concerning employment relations, labour market, vocational training 1990-present and an Arbitrator at the Greek Organisation for Mediation and Arbitration.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Course Room Day Time Credits Προαπαιτούμενα
ΝΚ54Β Human Resources Management 6
NE 66 Labor Economics 6