Καλωσόρισμα


Xαιρετισμός Προέδρου του Τμήματος

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του τμήματος οικονομικών επιστημών του ΔΠΘ. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1999, (ΦΕΚ 179/ 6-9-1999) και έχει δύο κατευθύνσεις:
Α. Οικονομική Ανάλυση
Β. Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το Τμήμα μας διαθέτει δικό του μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MBA), συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος σε διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και έχει σημαντικό αριθμό διδακτορικών φοιτητών σε θέματα τόσο της οικονομίας όσο και της διοίκησης των επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριμένα τo τμήμα μας έχει τέσσερις βασικούς στόχους:

1.Την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στην οικονομική θεωρία όσο και στην διοίκηση των επιχειρήσεων. Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών μας διακρίνεται για την ευέλικτη δομή του και την ευρύτητα των διδασκόμενων αντικειμένων, ανταποκρίνεται στο διεθνές ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον και παρέχει στους φοιτητές ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη, θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομίας.
Επιπρόσθετα, οι ισχυροί δεσμοί του τμήματος με τις επιχειρήσεις, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε εταιρείες και οργανισμούς, και οι ευκαιρίες κινητικότητας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συνδυάζονται με το περιεχόμενο των μαθημάτων και αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των φοιτητών στην επίλυση προβλημάτων, στην αποτελεσματική συνεργασία με άλλους, στην λήψη αποφάσεων, και στην ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων.
2. Ο δεύτερος στόχος του τμήματος είναι η αριστεία στην ερευνητική δραστηριότητα που αποδεικνύεται από το αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού, (ολοκλήρωση δύο μεγάλων προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ, συμμετοχή σε προγράμματα INTERREG, κατάταξη του τμήματος στην 116η θέση σε σύνολο 1000 οικονομικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με βάση την κατάταξη SSRN).
3. Ο τρίτος στόχος είναι η ουσιαστική συμμετοχή του τμήματος στην διεθνή εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα. Η διεθνής αναγνωρισιμότητα του τμήματος στηρίζεται τόσο στο επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ όσο και στην ποιότητα των φοιτητών του, που είτε συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, είτε εργάζονται σε σημαντικές θέσεις σε διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επιπρόσθετα, το τμήμα συνεργάζεται με κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα (CEDIMES, ίδρυμα Konrad Adenauer), ενώ συμμετέχει σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERASMUS) με σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.
Στο πλαίσιο της εξωστρεφούς ανάπτυξης πραγματοποιούνται στο τμήμα διαλέξεις, ημερίδες και σεμινάρια ενώ έχουν αναγορευθεί σε επίτιμους διδάκτορες σημαντικές προσωπικότητες της οικονομίας, της πολιτικής και της διοίκησης.
4. Τέταρτο, ως το μοναδικό τμήμα οικονομικών επιστημών στην Θράκη, η ερευνητική μας δράση είναι στενά συνδεδεμένη και με την περιφερειακή / τοπική αναπτυξιακή διαδικασία. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, το τμήμα συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών για δημόσιους φορείς, για δήμους αλλά και για επενδύσεις περιφερειακού και διαπεριφερειακού ενδιαφέροντος (για παράδειγμα η μελέτη των επιπτώσεων του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη).
Οι διδάσκοντες, οι εργαζόμενοι στη γραμματειακή και εργαστηριακή υποστήριξη του τμήματος και εγώ προσωπικά σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπό μας και είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Καλή πλοήγηση,
Καθηγητής, Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης
Πρόεδρος τμήματος Οικονομικών Επιστημών