Τμήμα Οικονομικών Επιστημων Δ.Π.Θ. Υψηλης ποιότητας σπουδές με γνώμονα το μέλλον των φοιτητών

Independant professional who works remotely to help with your business.

Ανακοινώσεις

 • 22/02/2024
  Ανακοίνωση για το μάθημα Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη

  Το μάθημα "Περιφερειακή Οικονομικη Ανάπτυξη" της Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα της αναπλήρωσής του.

 • 21/02/2024
  Ανακοίνωση για το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ – 22.02.2024

  Ενημερώνονται οι φοιτητές του Ζ' Εξαμήνου ότι το μάθημα Οικονομετρία 2 μόνο για την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει στις 16:00 αντί για την  προγραμματισμένη έναρξη στις 15:00, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 • 20/02/2024
  Ανακοίνωση για φοιτητές Η΄ Εξαμήνου Πρακτική Άσκηση

  Ενημερώνονται οι φοιτητές του Η΄ Εξαμήνου ότι η πρώτη διάλεξη – ενημέρωση για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης θα γίνει κατά το τέλος του μαθήματος των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και πριν την έναρξη του μαθήματος της Ασφαλιστικής την Τετάρτη 21 [...]

 • 19/02/2024
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” & “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ”

  Ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ την Τρίτη 20.02.2024 και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ την Τετάρτη 21.02.2024.

 • 19/02/2024
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Η διάλεξη του μαθήματος "Οικονομική Πολιτική" δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/02 και αλλά θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 21/02 στις 15:00 στο Αμφ. Β.

 • 16/02/2024
  Ανακοίνωση Αναπλήρωσης του Μαθήματος Ασφαλιστική (Η’ Εξάμηνο)

  Ο διδάσκων του μαθήματος Ασφαλιστική (Η' Εξάμηνο) ενημερώνει ότι το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/2/2024 ώρα 3μμ αντί για Παρασκευή 23/2/2024.    

Σκοπός του τμήματος

Το τμήμα προσφέρει πολλαπλές δράσεις αλλά και προοπτικές στους φοιτητές του, εφόδια τα οποία θα βοηθήσουν τους αποφοίτους του, να αποκτήσουν το δικό τους επαγγελματικό βηματισμό.

Τα Μεταπτυχιακά μας

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσφέρει μεγάλη ποικιλία Μεταπτυχιακών προγραμμάτων καλύπτοντας έτσι όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων επαγγελμάτων.

Έρευνα

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. έχει ερευνητική δραστηριότητα σε σύγχρονα γνωστικά πεδία των Οικονομικών επιστημών και όχι μόνο. Οι επιδόσεις στην έρευνα χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα αλλά και από την μεγάλη συμμετοχή σε εγχώρια και διεθνή ερευνητικά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει, ενώ υπάρχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές το οποίο αντιστοιχεί στο ερευνητικό έργο που έχει εκπονηθεί.

Loading...