Πληροφορίες ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)”


 

Προκήρυξη ΜΒΑ 2019_2020

Αίτηση Εισαγωγής
Προτεινόμενη Φόρμα Συστατικής Επιστολής
Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών
Κατάλογος Διπλωματικών Εργασιών
Κατάλογος Διδακτορικών Διατριβών
Κανονισμός ΜΒΑ
Κατευθύνσεις ΜΒΑ
Πρόγραμμα Mαθημάτων Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης -ΜΒΑ
Οικονομικός Απολογισμός Π.Μ.Σ
Γενικές Πληροφορίες ΜΒΑ 

Πρόγραμμα διδασκαλίας  MBA (Χειμερινό εξάμηνο  2019_2020)

Προκήρυξη ΜΒΑ Master in Business Administration 2020_2021 

 Προκήρυξη  MBA Muster in Business Administration 2020 -2021 2η