ΠΜΣ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)


Ιστοσελίδα προγράμματος

http://mba.econ.duth.gr

Προκήρυξη ΜΒΑ Master in Business Administration 2023 – 2024

Προκήρυξη ΜΒΑ Master in Business Administration 2022 – 2023

Παλαιό Πρόγραμμα Mαθημάτων Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης -ΜΒΑ

ΦΕΚ-2022-ΤΕΥΧΟΣ B-05545-Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθήκης ΔΠΘ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ